A AWARDS

Temmuz 2011'de kurulan Açıkhava Reklamcıları Vakfı ARVAK, Vakıf Ana Sözleşmesinde belirtilen; "açıkhava sektöründe yapılan işlerin niteliğini artırmak, doğru ve yaratıcı çalışmaları teşvik etmek, ödüllendirmek için yarışmalar düzenler..." misyonu doğrultusunda 2013 yılından bu yana A AWARDS Açıkhava Reklamları Yarışması'nı düzenliyor..

90'lı yılların ortalarından başlayarak modern reklam üniteleri ile pazarlama sektörünün gündemine giren açıkhava mecrası, dünyada olduğu gibi sürekli büyüyen, gelişen ve teknolojiden yararlanarak kendini sürekli güncel tutan, yaratıcılığa yeni olanaklar sunan bir mecra olarak pazarlama dünyasında yerini aldı. Açıkhava mecrasından yararlanan reklamveren, reklam ajansı ve medya planlama şirketlerinin doğru ve yaratıcı işlerinin ödüllendirilmesi ve bu türden çabaların desteklenmesi Arvak'ın en önemli misyonu.

Konusu reklam ve mecra olan yarışmalarda genellikle yaratıcılar ödüllendirilir. A Awards'da reklamveren, reklam ajansı ve medya planlama şirketlerinde o iş için çalışan kişilerin tümünü ödüllendirmeyi hedef alan bir yaklaşım benimsendi ve bu doğrultuda sürdürülecek.

Yarışmalar yaşayan organizmalar doğal ki. Belirlenen kategorilere ek olarak gelecek yıllarda olacak gelişmeleri de kapsayacak yeni ödül kategorileri çıkacaktır. Eleştiriler, öneriler dikkate alınarak A Awards'ın kapsamı gelişecek ve değişecektir. Her türlü öneriye açık bir yarışma A Awards. Öneriler sayesinde nitelikli, kapsamlı, güncel kalan ve sürekli gelişen bir yarışma olacaktır A Awards.

Katılımınız ve katkılarınız A Awards Açıkhava Reklamları Yarışması'nı güçlendiriyor.
Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK)
Yönetim Kurulu

A AWARDS Açıkhava Reklamları Yarışması

Web sitesine gitmek için lütfen tıklayınız