AÇIKHAVA REKLAMCILAR VAKFI

Türkiye'de 90'lı yıllardan başlayarak her yıl artarak büyüyen ve gelişen Açıkhava mecrası, bu gelişimin doğal sonucu olarak yerel ve uluslararası Açıkhava şirketlerinin Türkiye'ye ciddi yatırımlar yapmasını ve organize Açıkhava diye tanımladığımız networklerin ortaya çıkmasını sağladı.

90'lı yıllarda İstanbul'dan başlayan Açıkhava yatırımları bugün Türkiye genelinde organize olmuş durumda. Açıkhava sektörünün gelişimi, Açıkhava mecrasını kamu kurumları, reklam ajansları, reklamverenler nezdinde temsil edecek, Açıkhava mecrasını doğru, ilkeli ve yaratıcı biçimde kullanmak için çaba gösterecek, standartları oluşturacak, sektör şirketlerini bir araya getirerek çalışmaları organize edecek bir yapılanma ihtiyacını ortaya çıkardı.

2011 yılında başlayan bu arayışlar sektörün önemli şirketlerinin bir araya gelerek bir vakıf oluşturulması kararı alması ile somutlaştı.

Oluşturulan kurucu mütevelli heyetinin çalışmaları ile bu yapılanma 23 Temmuz 2011 tarihinde yasal bir zemine oturtularak Açıkhava Reklamcıları Vakfı / ARVAK kuruldu.

YÖNETİM KURULU

 • Önder Dalkıran Yönetim Kurulu Başkanı
 • Mehmet Demirci Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Ayhan Tezcan Yönetim Kurulu Üyesi
 • Çetin Demirtaş Yönetim Kurulu Üyesi
 • Umut Şenol Yönetim Kurulu Üyesi

AMAÇ VE HEDEFLER

Açıkhavanın daha yaratıcı ve daha verimli kullanılması için çalışmalar yapacak olan Arvak, aynı zamanda resmi kurumlara Açıkhava mecrası ile ilgili konularda yardımcı olmayı, yasal düzenlemelerde Açıkhava sektörü adına görüş ve önerilerde bulunmayı öncelikli hedefleri arasında tutuyor.

Arvak'ın Vakıf senedinde öngörülen hedefleri özetle;

 • Açıkhava reklam sektörünü geliştirmek, yaygınlaştırmak
 • Açıkhava reklam sektörünün sorunlarını çözmek için araştırmalar ve çalışmalar yapmak
 • Açıkhava mecrasını düzenleyen ve gelişmesine yardımcı olacak bir Açıkhava Yasası için gereken çalışmaları yapmak, dünyadaki örnekleri inceleyerek öneriler hazırlamak ve bu konuda ilgili kamu kurumlarına görüş ve önerilerde bulunmak.
 • Başta yerel yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurumları ile işbirliği yaparak kanun, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuat çalışmasına yardımcı olmak, görüş vermek
 • Açıkhava sektörünün dünyada kabul görmüş normlara ve standartlara kavuşması için çalışmak
 • Açıkhava mecrasının doğru ve yaratıcı biçimde kullanılması için workshop, seminer, konferans sempozyum gibi mesleki toplantılar düzenlemek
 • Açıkhavanın doğru ve etkili kullanımı için sektörde ve üniversitelerde yapılan çalışmaları desteklemek, teşvik etmek, ödüllendirmek, yarışmalar düzenlemek
 • Üniversitelerin İletişim Fakülteleri ile işbirliği yaparak geleceğin yöneticileri olacak öğrencilerin Açıkhava mecrası ile ilgili bilgilerini artırmak ve geliştirmek
 • Üniversitelerle işbirliği yaparak Açıkhava sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlanması için çalışmalar yapmak
 • Arvak aynı zamanda Açıkhava sektörünü oluşturan şirketler arasında bir iletişim köprüsü olmayı ve ortak konularda sektörün bir bütün halinde davranmasını sağlamayı planlıyor.