Dijital dünya ile barışık açıkhava

Geri

Açıkhava tüketicinin iradesi dışında izlediği bir mecra. Bu açıkhavayı diğer mecralar arasında son derece farklı bir konuma taşıyor ve açıkhava dünyada büyüyen bir trendi sürdürüyor. Ülkeler özelinde baktığımızda açıkhava, Avustralya’da %29 payla birinci sırada. Hemen ardından %20 payla İngiltere geliyor. Türkiye bu sıralamada %11 payla önde gelen ülkeler arasında.

Açıkhavanın ölçümlenmesi bir başka deyişle hesap verebilir konuma gelmesi, büyümesinin nedenlerinden biri. Diğer yandan dünyanın en eski mecrası olmasına karşın, kendini sürekli yenilemesi, dijital ile ilişkisini geliştirmesi sayesinde dijital açıkhava diye yeni bir kavramın ortaya çıkması açıkhavayı ayrıcalıklı ve avantajlı bir konuma taşıyor. Mecra son yıllarda inovasyon, teknoloji, tasarım ve yaratıcılık kavramlarıyla daha sık anılır oldu. Nielsen tarafından OAAA (Amerika Açıkhava Reklam Derneği) için gerçekleştirilen araştırmada, outdoor mecrasının online aktivite geliştirilmesi açısından en etkin mecra olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle açıkhava mecrasına yapılan her 1 dolarlık yatırım, diğer offline mecralara yapılan her 1 dolarlık yatırımdan daha fazla online etki yaratıyor. Dijital açıkhavanın payı sürekli yükseliyor. Dünyada toplam açıkhava reklam yatırımları içinde dijital açıkhavanın payı % 35’i buldu. Bu payın 2021’de % 45 olacağı tahmin ediliyor. Dijital reklam yatırımlarındaki büyümenin açıkhava reklam yatırımlarına da olumlu yansıyacağı tahmin ediliyor.

Açıkhavanın dijitalleşmesi, veri ağırlıklı ve ölçülebilir kılıyor. Açıkhava, bu açıdan reklamverenlerin beklediği hesap verme ve sağladığı yararı ölçme açısından çok yol aldı. Reklamcılık endüstrisi açıkhavayı daha veri bazlı kullandıkça son derece çarpıcı sonuçlar alıyor. Artırılmış gerçeklik, programatik, yüz tanıma teknolojileri, zaman/mekan kurguları gibi gelişmeler markaların gözünde açıkhavanın değerini artırıyor.

Teknoloji firmaları açıkhavayı neredeyse tek mecra olarak kullanıyor. Özellikle Amerika’da dijital platformlar (Netflix)ve teknoloji markaları (Google, Apple) OOH satın alımı yapanlar içinde en çok OOH harcaması yapan 100 firma arasında ilk 25 içinde.

Ayhan Tezcan 

ARVAK Yönetim Kurulu Başkanı