DİJİTAL GÖZÜYLE AÇIKHAVA MECRASI

Geri

“Entegre medya stratejisi” yaratabilmek önemli.Bu aşamada tüketici odaklı erişim, gerçek zamanlı ölçümleme, interaktivite özellikleriyle açıkhava yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyuyor.


Açıkhavanın dünya genelindeki pazar payı ortalama %7. Yıllık artışın %5 -8 skalasında gerçekleştiğini biliyoruz. Kinetic Global DOOH raporunda Dijital OOH’un toplam OOH pazarı içindeki payı Çin’de %33, ABD’de 32% iken bu pay, Singapur’da %15,Tayland’da %14, İngiltere’de %19, Almanya’da %8, İtalya’da %8 olarak görülüyor. DOOH yatırımının %90’ı Asya Pasifik ve Amerika ülkeleri tarafından yönlendiriliyor. Asya Pasifik %43,8, Avrupa % 11,1 ve Amerika ülkeleri % 45,1 harcama payına sahipler. DOOH ile ilgili yatırım artışlarına baktığımızda ise Filipinler ve İrlanda %60’dan fazla büyüme oranları ile DOOH’un en hızlı büyüdüğü iki ülke.


İsviçre, İngiltere ve Fransa %40’dan fazla pay ile Avrupa ülkelerinin içinde en yüksek büyüme oranına sahipler. Diğer ülkelerde durum şu: Tayland %39, Almanya %28, Hindistan %20 ve Çin %11. Açıkhavada artık aktif tüketici olarak tanımlayabileceğimiz mobil, online, katılımcı kısaca kampanyaların tam kalbine yerleştirilmiş tüketiciden bahsediyoruz. Kinetic araştırmalarından Twitter kullanıcılarının %64’ünün ve Facebook kullanıcılarının yarısından fazlasının ev dışında aktif olduğunu biliyoruz. Açıkhavanın lokasyon bazlı etkinliğinin farklı bir avantaj yarattığını ve artan akıllı telefon sahipliliği lokasyon bazlı servisler ile çok daha farklı bir evreye geçtiğini de biliyoruz. Tüketicilerin %83’ü ev dışındayken internet bağlantısını önemli buluyor. %64’ü ev dışında internet bağlantısı istediğini belirtiyor.


Kısaca açıkhava geleneksel yapısını teknoloji ile yeniden tanımlayıp sadece DOOH olarak değil, geleneksel ünitelerini de medya stratejisinde yeniden konumlayarak farklılaştırıyor. Dünyaya baktığımızda açıkhava yatırımının artarak devam edecegini ve yapılacak yatırımlar ile payını daha da hızlı artırma eğiliminde olduğunu söylemek doğru olur.

Bahar Erdoğan / Arvak Yönetim Kurulu Üyesi